На відмінно! Шкільне життя 1-А класу

ЗОШ № 5 міста Бердичева

Вхід на сайт

Лічильник

Робота з дитячою книгою. Організаційно-методичні настанови до уроків позакласного читання в 2-4 класах

Робота з дитячою книгою. Організаційно-методичні настанови до уроків позакласного читання в 2-4 класах
Методика проведення уроку позакласного читання. Основнi термiни i поняття. Загальнi поняття про самостiйне дитяче читання. Його виховнi i пiзнавальнi завдання.
Етапи формування учнiв-читачiв початкових класів.
Характеристика навчального матерiалу i методів навчання.
Планування роботи з дитячою книжкою.
Структура урокiв позакласного читання в 2-4 класах.
Література
Ткачук Г.П. Робота з дитячою книжкою на уроках позакласного читання. Посібник для вчителя 1-4 кл. – Кам.-Под.: Абетка, 2000.
Позакласне читання ― невід’ємна складова курсу читання в початковій школі.
Його основна мета – формувати читацьку самостійність учнів, сприяти розвитку інформаційної культури молодших школярів. Досягнення цієї мети передбачає розв’язання таких завдань:
ознайомлення учнів з доступним колом дитячого читання;
формування спеціальних умінь самостійно працювати з дитячою книжкою, орієнтуватися у світі книжок і вибирати їх для задоволення пізнавальних потреб;
формування в учнів умінь самостійно працювати з різними джерелами друкованої продукції;
накопичення у школярів досвіду спілкування з дорослими та однолітками на основі прочитаного ;
виховання кваліфікованого читача, здатного вбирати в себе інтелектуальний, морально-етичний, естетичний досвід людства, відображений у творах дитячої літератури.
Елементарний рівень (пороговий), який забезпечує готовність дитини до самостійного читання нових дитячих книг, характеризується такими показниками:
сформованістю інтересу до книги;
оволодінням грамотою і хорошим темпом читання (35-45 слів за хвилину вголос) і (45-60 слів за хвилину про себе);
шириною читацького кругозору;
упорядкованістю накопиченого світогляду хоч би по двох основних лініях зв’язку (книга ― автор, книга – тема)
глибиною, тобто здатністю згадати, уявити, назвати героїв прочитаних творів.
При формуванні правильної читацької діяльності молодші школярі проходять чотири етапи (підготовчий, початковий, основний, підсумковий) і чотири періоди

Етапи різняться:
основними завданнями і умовами навчання;
структурою уроку.
Періоди характеризуються:
кількістю часу, відведеного на класно-урочну форму роботи з дитячою книгою;
навчальним матеріалом;
об’ємом і змістом доцільної для учнів колективної і індивідуальної читацької діяльності.
Підготовчий етап ( І клас)
Завдання: подати дітям, які ще не володіють грамотою, світ доступних книг і навчити орієнтуватися в книзі.
Методичні настанови, яких має дотримуватись учитель:
Виховувати інтерес до книжки з першого навчального дня.
Матеріалом, об’єктом має бути тільки художня дитяча книжка у типовому оформленні.
Роботу з дитячою книжкою проводити один раз на тиждень (20-25 хв. від уроку навчання грамоти).
Дотримуватися відповідної методичної системи в побудові занять.
Вчити думати над книжкою до читання і в процесі читання.
Допомогти дитині повноцінно сприйняти літературний твір.
Мета підготовчого етапу ― пробудити і сформувати інтерес до дитячих книжок.
Структура заняття.
Показ об’єктів, які допоможуть зосередитись на сприйнятті літературного твору (3-4-хв.).
Виразне читання і перечитування вчителем дібраного твору (6-8 хв.)
Колективне відтворення змісту прочитаного, роздуми на почутим (6-8 хв.).
Розгляд дитячої книжки , в якій вміщено твір (4-5 хв.).
Рекомендації щодо роботи з книжкою вдома (1 хв.).
Початковий етап (ІІ клас)
Основне завдання уроків позакласного читання на початковому етапі ― пробудити і сформувати інтерес до самостійного читання книжок.
Нове завдання потребує нових організаційно-методичних умов: тривалість заняття розраховано на цілий урок, позакласне читання проводиться 2 рази на місяць, на уроці основне місце посідає тепер самостійне читання – розгляд нових дитячих книжок з допомогою вчителя і під його постійним керівництвом. Провідною діяльністю в цей період стає індивідуальна роботи дитини з книжкою.
Структура навчального процесу.
1. Розв’язування завдань на орієнтування в дитячих книжках 5 хв.
2. Виразне читання вчителем твору 5-7 хв.
3. Бесіда-роздуми про прочитане 6 хв.
4. Самостійне ознайомлення з новою книжкою 4-5 хв
5. Самостійне читання учнями вказаного твору про себе 10-12хв.
6. Виявлення і оцінка самостійного читання-розгляду 5-7 хв.
7. Рекомендації до позаурочної роботи з книжками на наступний тиждень До 3 хв
Щоб виконати навчальне завдання початкового етапу, треба мати до 15-16 книжок ― “колективок”. Навчальна діяльність другокласників перевіряється учителем та керівництвом школи. Систематичному обліку підлягають, по-перше, хід навчання, тобто його зміст і послідовність. По-друге, результати: обсяг і глибина читацького кругозору школярів, ставлення до книжки і самостійного читання. Провідний метод обліку – повсякденне спостереження за читацькою діяльністю учнів. Домашні завдання не даються.
Основний етап (ІІ клас)
Мета цього етапу – формувати навички і потребу самостійно, осмислено добирати і за всіма правилами читати доступні дитячі книжки. Тепер учні переходять повністю до самостійного вдумливого засвоєння змісту незнайомих дитячих книжок з наступним аналізом якості сприйняття на спеціальному уроці позакласного читання.
Основними завданнями є:
розширення активного і пасивного читацького кругозору дітей;
усвідомлення індивідуальних духовних можливостей і запитів школярів;
уміння користуватися довідковою літературою;
удосконалення загальної і спеціальної читацької культури.
Велику увагу на цьому етапі слід приділяти рекомендаційному списку ― основному бібліотечно-бібліографічному посібнику. Навчальний матеріал до уроків складають, головним чином, авторські книжки-збірки. Такий відбір допоможе реалізувати монографічний принцип засвоєння дітьми кола читання, поглиблення і впорядкування літературного кругозору.
З ІІ півріччя вчити читати великооб’ємні книжки.
Пропоную такі типи уроків: рекомендаційні, узагальнено-тематичні, авторські, уроки-звіти.
Узагальнено-тематичний:
1. Робота з виставкою прочитаних до уроку книжок 5 хв.
2. Обмін читацьким досвідом. Колективне обговорення прочитаних творів 25-30 хв.
3. Доповнення, розширення читацького літературного кругозору 5-7 хв
4. Завдання додому 3-4-хв.
До уроку-звіту типова така структура:
1. Розгляд рекомендаційних списків кожної групи 5-7 хв.
2. Групові виступи учнів за заданим вчителем планом 25-30 хв.
3. Доповнення, розширення читацького досвіду учнів 5-7 хв.
4. Колективна літературна гра 5-7 хв
5. Завдання додому.
Підсумковий етап (ІV клас)
Четвертий рік навчання в початковій школі – неабиякий етап в життя молодшого школяра.
Мета уроків позакласного навчання на підсумковому етапі – продовжувати формувати навички та потребу самостійно і свідомо вибирати, осмислено читати доступні дитячі книжки; розширювати читацький кругозір; закріплювати і поглиблювати читацькі уміння учнів; формувати тип правильної читацької діяльності і самостійності.
У відповідності до цієї мети мають бути розв’язані такі завдання:
допомогти учням відтворити попередні читацькі уміння;
закріпити уміння і бажання вибирати твори з запропонованої вчителем теми і читати їх;
познайомитися з бібліотечно-бібліографічним матеріалом, з довідковою літературою;
вчити читати великооб’ємні твори, тобто “читання з продовженням”
Перші великі твори школярі повинні прочитати і пережити разом з учителем, під його безпосереднім керівництвом. На цьому етапі доцільно проводити такі типи уроків: тематичні, жанрові, авторські, змішані.
За формою проведення це будуть уроки-звіти, уроки-роздуми, інтегровані, бібліотечні.
Навчальній роботі відповідає і структура типових уроків позакласного читання:
1. Відпрацювання умінь орієнтуватися в дитячих книжках До 5 хв.
2. Бесіда-судження за самостійно прочитаними книгами 25-30 хв.
3. Доповнення, розширення й уточнення читацького досвіду учнів До 5 хв.
4. Завдання додому
Або:
1. Аналіз матеріалів тематичної виставки у класі 5-7-хв.
2. Колективне читання великої за об’ємом книжки з продовженням 25-30 хв.
3. Доповнення, розширення й уточнення читацького досвіду вчителем До 5 хв.
4. Завдання додому

Чудо Блог

57082791

Наша кнопка

Ми будемо Вам вдячні, якщо ви розмістите нашу кнопку у себе на сайті. Якщо ви хочете обмінятися з нами банерами, пишіть в гостьову книгу, каталог «Друзі сайту» до Ваших послуг

 

На відмінно! Шкільне життя 4-Б класу.

Друзі сайту

Перша сходинка школяра Чомусики & Читайлики. Бердичівська міська бібліотека для дітей Сайт учителя Лядской Натальи Владимировны
Сайт вчителя Ковач Лесі Василівни
сайт вчителя початкових класів Бердичівський велоклуб ЗигЗаг сайт вчителя Калашнікової Шкільний сайт переоборудование микроавтобусов в Бердичеве
Cайт вчителя Лілії Алімівни.| ЗОСШ №5 м. Бердичева|(С)2012.
При взятті матеріалів посилання на ресурс обов’язкове!