На відмінно! Шкільне життя 1-А класу

ЗОШ № 5 міста Бердичева

Вхід на сайт

Лічильник

Робота з дитячою книгою. Організаційно-методичні настанови до уроків позакласного читання в 2-4 класах

Робота з дитячою книгою. Організаційно-методичні настанови до уроків позакласного читання в 2-4 класах
Методика проведення уроку позакласного читання. Основнi термiни i поняття. Загальнi поняття про самостiйне дитяче читання. Його виховнi i пiзнавальнi завдання.
Етапи формування учнiв-читачiв початкових класів.
Характеристика навчального матерiалу i методів навчання.
Планування роботи з дитячою книжкою.
Структура урокiв позакласного читання в 2-4 класах.
Література
Ткачук Г.П. Робота з дитячою книжкою на уроках позакласного читання. Посібник для вчителя 1-4 кл. – Кам.-Под.: Абетка, 2000.
Позакласне читання ― невід’ємна складова курсу читання в початковій школі.
Його основна мета – формувати читацьку самостійність учнів, сприяти розвитку інформаційної культури молодших школярів. Досягнення цієї мети передбачає розв’язання таких завдань:
ознайомлення учнів з доступним колом дитячого читання;
формування спеціальних умінь самостійно працювати з дитячою книжкою, орієнтуватися у світі книжок і вибирати їх для задоволення пізнавальних потреб;
формування в учнів умінь самостійно працювати з різними джерелами друкованої продукції;
накопичення у школярів досвіду спілкування з дорослими та однолітками на основі прочитаного ;
виховання кваліфікованого читача, здатного вбирати в себе інтелектуальний, морально-етичний, естетичний досвід людства, відображений у творах дитячої літератури.
Елементарний рівень (пороговий), який забезпечує готовність дитини до самостійного читання нових дитячих книг, характеризується такими показниками:
сформованістю інтересу до книги;
оволодінням грамотою і хорошим темпом читання (35-45 слів за хвилину вголос) і (45-60 слів за хвилину про себе);
шириною читацького кругозору;
упорядкованістю накопиченого світогляду хоч би по двох основних лініях зв’язку (книга ― автор, книга – тема)
глибиною, тобто здатністю згадати, уявити, назвати героїв прочитаних творів.
При формуванні правильної читацької діяльності молодші школярі проходять чотири етапи (підготовчий, початковий, основний, підсумковий) і чотири періоди

Етапи різняться:
основними завданнями і умовами навчання;
структурою уроку.
Періоди характеризуються:
кількістю часу, відведеного на класно-урочну форму роботи з дитячою книгою;
навчальним матеріалом;
об’ємом і змістом доцільної для учнів колективної і індивідуальної читацької діяльності.
Підготовчий етап ( І клас)
Завдання: подати дітям, які ще не володіють грамотою, світ доступних книг і навчити орієнтуватися в книзі.
Методичні настанови, яких має дотримуватись учитель:
Виховувати інтерес до книжки з першого навчального дня.
Матеріалом, об’єктом має бути тільки художня дитяча книжка у типовому оформленні.
Роботу з дитячою книжкою проводити один раз на тиждень (20-25 хв. від уроку навчання грамоти).
Дотримуватися відповідної методичної системи в побудові занять.
Вчити думати над книжкою до читання і в процесі читання.
Допомогти дитині повноцінно сприйняти літературний твір.
Мета підготовчого етапу ― пробудити і сформувати інтерес до дитячих книжок.
Структура заняття.
Показ об’єктів, які допоможуть зосередитись на сприйнятті літературного твору (3-4-хв.).
Виразне читання і перечитування вчителем дібраного твору (6-8 хв.)
Колективне відтворення змісту прочитаного, роздуми на почутим (6-8 хв.).
Розгляд дитячої книжки , в якій вміщено твір (4-5 хв.).
Рекомендації щодо роботи з книжкою вдома (1 хв.).
Початковий етап (ІІ клас)
Основне завдання уроків позакласного читання на початковому етапі ― пробудити і сформувати інтерес до самостійного читання книжок.
Нове завдання потребує нових організаційно-методичних умов: тривалість заняття розраховано на цілий урок, позакласне читання проводиться 2 рази на місяць, на уроці основне місце посідає тепер самостійне читання – розгляд нових дитячих книжок з допомогою вчителя і під його постійним керівництвом. Провідною діяльністю в цей період стає індивідуальна роботи дитини з книжкою.
Структура навчального процесу.
1. Розв’язування завдань на орієнтування в дитячих книжках 5 хв.
2. Виразне читання вчителем твору 5-7 хв.
3. Бесіда-роздуми про прочитане 6 хв.
4. Самостійне ознайомлення з новою книжкою 4-5 хв
5. Самостійне читання учнями вказаного твору про себе 10-12хв.
6. Виявлення і оцінка самостійного читання-розгляду 5-7 хв.
7. Рекомендації до позаурочної роботи з книжками на наступний тиждень До 3 хв
Щоб виконати навчальне завдання початкового етапу, треба мати до 15-16 книжок ― “колективок”. Навчальна діяльність другокласників перевіряється учителем та керівництвом школи. Систематичному обліку підлягають, по-перше, хід навчання, тобто його зміст і послідовність. По-друге, результати: обсяг і глибина читацького кругозору школярів, ставлення до книжки і самостійного читання. Провідний метод обліку – повсякденне спостереження за читацькою діяльністю учнів. Домашні завдання не даються.
Основний етап (ІІ клас)
Мета цього етапу – формувати навички і потребу самостійно, осмислено добирати і за всіма правилами читати доступні дитячі книжки. Тепер учні переходять повністю до самостійного вдумливого засвоєння змісту незнайомих дитячих книжок з наступним аналізом якості сприйняття на спеціальному уроці позакласного читання.
Основними завданнями є:
розширення активного і пасивного читацького кругозору дітей;
усвідомлення індивідуальних духовних можливостей і запитів школярів;
уміння користуватися довідковою літературою;
удосконалення загальної і спеціальної читацької культури.
Велику увагу на цьому етапі слід приділяти рекомендаційному списку ― основному бібліотечно-бібліографічному посібнику. Навчальний матеріал до уроків складають, головним чином, авторські книжки-збірки. Такий відбір допоможе реалізувати монографічний принцип засвоєння дітьми кола читання, поглиблення і впорядкування літературного кругозору.
З ІІ півріччя вчити читати великооб’ємні книжки.
Пропоную такі типи уроків: рекомендаційні, узагальнено-тематичні, авторські, уроки-звіти.
Узагальнено-тематичний:
1. Робота з виставкою прочитаних до уроку книжок 5 хв.
2. Обмін читацьким досвідом. Колективне обговорення прочитаних творів 25-30 хв.
3. Доповнення, розширення читацького літературного кругозору 5-7 хв
4. Завдання додому 3-4-хв.
До уроку-звіту типова така структура:
1. Розгляд рекомендаційних списків кожної групи 5-7 хв.
2. Групові виступи учнів за заданим вчителем планом 25-30 хв.
3. Доповнення, розширення читацького досвіду учнів 5-7 хв.
4. Колективна літературна гра 5-7 хв
5. Завдання додому.
Підсумковий етап (ІV клас)
Четвертий рік навчання в початковій школі – неабиякий етап в життя молодшого школяра.
Мета уроків позакласного навчання на підсумковому етапі – продовжувати формувати навички та потребу самостійно і свідомо вибирати, осмислено читати доступні дитячі книжки; розширювати читацький кругозір; закріплювати і поглиблювати читацькі уміння учнів; формувати тип правильної читацької діяльності і самостійності.
У відповідності до цієї мети мають бути розв’язані такі завдання:
допомогти учням відтворити попередні читацькі уміння;
закріпити уміння і бажання вибирати твори з запропонованої вчителем теми і читати їх;
познайомитися з бібліотечно-бібліографічним матеріалом, з довідковою літературою;
вчити читати великооб’ємні твори, тобто “читання з продовженням”
Перші великі твори школярі повинні прочитати і пережити разом з учителем, під його безпосереднім керівництвом. На цьому етапі доцільно проводити такі типи уроків: тематичні, жанрові, авторські, змішані.
За формою проведення це будуть уроки-звіти, уроки-роздуми, інтегровані, бібліотечні.
Навчальній роботі відповідає і структура типових уроків позакласного читання:
1. Відпрацювання умінь орієнтуватися в дитячих книжках До 5 хв.
2. Бесіда-судження за самостійно прочитаними книгами 25-30 хв.
3. Доповнення, розширення й уточнення читацького досвіду учнів До 5 хв.
4. Завдання додому
Або:
1. Аналіз матеріалів тематичної виставки у класі 5-7-хв.
2. Колективне читання великої за об’ємом книжки з продовженням 25-30 хв.
3. Доповнення, розширення й уточнення читацького досвіду вчителем До 5 хв.
4. Завдання додому

Чудо Блог

57082791

Наша кнопка

Ми будемо Вам вдячні, якщо ви розмістите нашу кнопку у себе на сайті. Якщо ви хочете обмінятися з нами банерами, пишіть в гостьову книгу, каталог «Друзі сайту» до Ваших послуг

 

На відмінно! Шкільне життя 4-Б класу.

Друзі сайту

Перша сходинка школяра Чомусики & Читайлики. Бердичівська міська бібліотека для дітей Сайт учителя Лядской Натальи Владимировны
Сайт вчителя Ковач Лесі Василівни
сайт вчителя початкових класів Бердичівський велоклуб ЗигЗаг сайт вчителя Калашнікової Шкільний сайт Урок
Cайт вчителя Лілії Алімівни.| ЗОСШ №5 м. Бердичева|(С)2012.
При взятті матеріалів посилання на ресурс обов’язкове!